Pamukkale / Denizli

Mehmetçik Mah. 2622 Sk. No:2 Daire: 3 Altınyaprak Apartman

Ergen Terapisi

Ergen ve çocuk danışmanlığı pek çok konuda çocuklara yardımcı olur. Sosyal sorunlar, öğrenme güçlükleri ve aile içi çatışmalar, ailelerin çocukluk ve ergenlik konusunda uzmanlaşmış bir psikoloğa başvurmasının temel nedenlerinden bazılarıdır. Psikolog ilk seansta çocuk ve gençlere yönelik danışmanlık için terapi şeklini belirler. Kullanılacak terapötik yöntemi belirlerken danışanın mevcut sorunları, yaşam öyküsü, ruh sağlığı düzeyi gibi durumları değerlendirerek psikolog karar verir. Bu aşamada çocuğun bir psikolog tarafından anlaşıldığını ve psikolog ile beraberken güvende olduğunu hissetmesi çok önemlidir. Çocuğunuzun kendisini ifade etmesi ve ihtiyaç duyduğu yardımı güvenli bir ortamda alması, sorunun çözümünü daha kolay hale getirir. Psikolojik danışma sürecinde çocuklara ve gençlere gerekli duygusal destek sağlanır. Bunun yanı sıra aileleri ve arkadaşlarıyla yaşadıkları sorunlara çözüm bulunur. Ayrıca yaşadıkları sorunları kendilerinden görme gibi avantajlar sunulur.

Ergen ve Çocuk Danışmanlığı Nedir?

Çocuklara ve gençlere yönelik danışmanlıkta, yetişkinlerle çalışmanın aksine, odak noktası çocuk veya gençtir. Bu terapi biçiminde kullanılan yöntem ve teknikler yetişkinlerde kullanılanlardan farklıdır. Bu görüşmelerde oyun terapisi, drama, çeşitli zeka ve gelişim testleri vb. yöntemler kullanılmaktadır. Terapist, çocuğun ve ergenin ihtiyaçlarına cevap verir. Diğer aile bireyleri ile birlikte çalışmak, çocuklar ve gençlerle çalışırken en önemli noktalardan biridir. Terapistin belirlediği sıklıkta bir veya daha fazla aile üyesi görüşmelere dahil edilebilir.

Çocuk Terapisi Çalışma Alanları

Kişilik, çocuğun benliğini şekillendiren bir benlik algısı ile gelişir. Bu algı, ilk 6 yılda beynin ilk kimliğe olan inancının gelişmesiyle başlar. Ardından 7 yaşından itibaren ruhun özünden dış dünyaya gelişimi güven duygusuyla devam eder. Dolayısıyla 3 ila 16 yaş arası dönem aynı zamanda çocukların doğasının dünya ile temas ettiği, kişilik kazandığı ya da zarar gördüğü bir dönemdir. Bu dönemde ise çocuk danışmanlık hizmeti almak önemlidir. Çocuk terapisinin çalışma alanları ise aşağıdaki gibidir:

 • Uyku problemleri
 • Tırnak yeme
 • Öğrenme problemleri
 • Kardeş kıskançlığı
 • Okul uyum problemleri
 • Fobiler
 • Ağlama nöbetleri
 • Yeme problemleri
 • Ayrılık kaygısı
 • Bağlanma sorunları
 • Taciz ve istismar
 • Alt ıslatma
 • Kaygı ve korku
 • Dikkat ve dürtü problemleri

Ergen Terapisi Çalışma Alanları

Ergen danışmanlığı kapsamındaki bireysel danışmanlık, soruna göre gençle veya ailesiyle yapılan değerlendirme tartışmaları ve gençlerle güvene dayalı bir ilişki kurulmasından sonra gerçekleşir. Çocuğun daha sağlıklı, daha olumlu, mutlu ve kendini ifade edebilen bir birey olması için ergenlerle yapılan çalışmalarda aileler de sürece aynı anda veya farklı zamanlarda katılmaktadır. Aileler, çocuklarının bu zorlu süreci anlamaları, sürecin genel özellikleri, ailenin beklentileri ve ergenlere yönelik tutumları hakkında bilgilendirilir ve aile içinde bir denge kurulur. Ergen terapisi çalışma alanları ise aşağıdaki şekildedir:

 • Sınav kaygısı
 • Davranış problemleri
 • Özgüven sorunları
 • Dışlanma
 • Sosyal fobi
 • Dikkat eksikliği
 • Depresyon
 • Anksiyete
 • Madde kullanımı
 • Kimlik oluşumu
 • Öfke
 • Arkadaş ilişkilerinde zorlanma
Ücretsiz Ön Görüşme