Pamukkale / Denizli

Mehmetçik Mah. 2622 Sk. No:2 Daire: 3 Altınyaprak Apartman

Kurumsal Danışmanlık

kurumsal danışmanlık

Kurumsal danışmanlık, şirket ve kurumların yönetim ve operasyonel konularını analiz eder. Ayrıca çözümler ve fırsatlar sunar. Ardından bunları değerlendirerek şirket ve kurumların değişime cevap vermesine ve değişimi uygulamasına yardımcı olur. Kısaca bu hizmet, kurumsal hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olan bağımsız, objektif, profesyonel bir hizmettir. Kurumsal danışmanlık, yönetim danışmanlığını da içerir. Bir şirket veya kurum içindeki iş süreçlerini planlama, organize etme, koordine etme ve kontrol etmede yardımcı olur. Diğer bir deyişle kurumsal danışmanlık, yönetim fonksiyonlarını ve bunların şirket hedeflerine nasıl yansıdığını içeren bir kavramdır.

Kurumsal Danışmanlık Ne İşe Yarar?

Kurumsal danışmanlık hizmeti, sistemin her parçasını tek tek inceleyerek, oluşan veya oluşabilecek hataları analiz eder. Ardından analiz sonucunda hedefe giden yolda eksiklikleri gideren yeni modüller ekler. Tüm bu çalışmalar kurumun kimliğine ve amacına göre tasarlanır ve yürütülür. Kurumsal danışmanlık, çalışanların işyerine katılımını artırır. Ayrıca çalışanlar ile yöneticiler arasında ilişkiler kurarak çalışan performansını ve memnuniyetini artırır. Bunun yanı sıra organizasyonel işlev ve verimliliği iyileştirir ve buna yönelik analiz ve iyileştirmeleri içerir. Çünkü bir kurumda çalışan memnuniyetinin yüksek olması, o kurumdaki iş kalitesini artırır. Bu açıdan kurumsal danışmanlık hizmetinin önemi büyüktür.

Kurumsal Danışmanlık Hizmeti Neleri Kapsar?

Kurumsal danışmanlık nedir sorusu bu hizmetin kapsamları ile açıklanabilir. Bu açıdan kurum içi araştırma ve analiz, hedef belirleme ve uygulama gibi aşamalardan oluşur. Kurum içi araştırma süreci, kurumsal kimlik analizi ile başlar ve kurum ile departman arasındaki dengeyi sağlar. Ayrıca kurumsal performans ve çalışan memnuniyetinin değerlendirilmesi kurumun ihtiyaçlarını ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışma daha sonra hem üst yönetim hem de İK departmanı ile paylaşılır. Hedef belirleme süreci, laboratuvar yöneticilerinin beklentilerini değerlendirir. Ayrıca aylık ve yıllık planlarda belirtilen amaçlar doğrultusunda bölüm içi eğitim kursları, seminerler, danışmanlık desteği ve grup çalışmaları düzenlenmektedir. Kurumsal danışmanlık hizmetinin uygulama aşamasında aktif katılım önemlidir. Hizmet kapsamında şirket çalışanlarına yönelik verimli eğitimlerin yanı sıra tüm departmanlara yönelik motivasyon eğitimleri de yer almaktadır. Elbette ekip bilinci, uygulamaya yönelik eğitim ve sözlü programlar da kurumsal danışmanlığın bir parçasıdır.

Ücretsiz Ön Görüşme