Pamukkale / Denizli

Mehmetçik Mah. 2622 Sk. No:2 Daire: 3 Altınyaprak Apartman

NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR

DSM 5’E GÖRE NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR Anlıksal (Entellektüel)Yetiyitimleri İletişim Bozuklukları Otizm Açılımı Kapsamında Bozukluk Dikkat Eksikliği/Aşırı Hareketlilik Bozukluğu Özgül Öğrenme Bozukluğu Devinsel (motor) Bozukluklar Diğer Nörogelişimsel Bozukluklar   Anlıksal (Entellektüel)Yetiyitimleri , ICD-11’in anlıksal gelişimsel bozukluk tanısı ile eşdeğer bir terimdir. Birleşik Devletler ‘ de tüzük zeka geriliği terimini anlıksal yetiyitimi ile değiştirmiştir. •Kodlama notu: Anlıksal yetiyitimi […]

H. KOHUT ve TERAPİ YAKLAŞIMI

Empati ve Terapötik İlişki: Kohut’un Terapi Yaklaşımında Önemi Heinz Kohut’un terapi yaklaşımı, benlik psikolojisi kuramına dayanır. Bu yaklaşım, insanın duygusal ihtiyaçlarını ve benlik yapısını merkeze alır. Benlik psikolojisi, insanın kendini algılayışını, benlik bütünlüğünü ve kişilik gelişimini anlamaya odaklanır. Empati Kavramı ve Tanımı Empati, terapistin hastanın duygusal deneyimlerini anlama ve onun yerine kendisini koyma yeteneğidir. Kohut’un […]

HEINZ KOHUT ve NARSİZM

Heinz Kohut Kimdir? Heinz Kohut, 3 Mayıs 1913’te Viyana’da doğmuş, Avusturyalı-Amerikalı bir psikanalisttir. Psikanalizdeki katkılarıyla tanınan önemli bir figürdür. Kohut, Nazi Almanyası’nın yükselişi sırasında Viyana Psikanaliz Enstitüsü’nden ayrılarak 1939’da ABD’ye göç etti. Kohut, Amerika Birleşik Devletleri’nde Chicago’da psikanalitik pratiğini sürdürdü ve psikanaliz alanındaki çalışmalarını geliştirdi. Özellikle narsisizm konusundaki çalışmaları ve benlik psikolojisi yaklaşımıyla tanınır. Benlik […]

FRAGMANTASYON ANKSİYETESİ (PARÇALANMA KAYGISI)

Frangmantasyon anksiyetesi, bireyin içsel denge ve bütünlüğünü kaybettiği, kendisini parçalanmış ve dağınık hissettiği bir durumdur. Bu terim, ilk olarak psikanalist Margaret Mahler tarafından bebeklik dönemindeki ayrılma ve bağımsızlık çabalarının sonucu olarak ortaya çıkan duygusal ve zihinsel bir durumu tanımlamak için kullanılmıştır. Mahler, bebeklerin annelerinden ayrılma sürecinde yaşadıkları kaygı ve belirsizliklerin, kendilik bütünlüğünü ve duygusal güvenlerini […]

ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUĞU ve DEVİNİMSEL (MOTOR) BOZUKLUKLARI

ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUĞU Yanlış ya da yavaş sözcük okuma Okuduğunu anlamada güçlük çekme Harf yazma veya söylemede güçlük çekme Yazılı anlatımda güçlük yaşama Hesap yapabilme ve sayı algısında güçlük yaşama Akıl yürütebilmede güçlük çekme gibi belirtilerin en az altı ay süreyle devam etmesi gerektiği belirtilmiştir Okul becerilerinin bireyin kronolojik yaşının ölçülebilir ve önemli derecede altında […]

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUKLUĞU

  A- Aşağıdakilerden ( 1) ya da ( 2) vardır: 1- Aşağıdaki dikkatsizlik semptomlarından altısı ( ya da daha fazlası) en az 6 ay süreyle , uyumsuzluk doğrucu ve gelişim düzeyine göre aykırı bir derecede sürmüştür: a-Çoğu zaman dikkatini ayrıntılara veremez ya da okul ödevlerinde , işlerinde ya da diğer etkinliklerinde dikkatsizce hatalar yapar. b-Çoğu […]

OTİZM

OTİZM AÇILIMI KAPSAMINDA BOZUKLUK dsmdeki belirtileri Olağandışı toplumsal yaklaşım ve karşılıklı konuşamama, İlgilerini, duygularını paylaşamama, Toplumsal etkileşimi başlatamama ya da toplumsal etkileşime girememe, Toplumsal-duygusal karşılıklılık eksikliği, Sözel ve sözel olmayan bütünsel iletişim yetersizliği, Göz iletişimi ve beden dilinde olağan dışılıklar ya da el – kol hareketlerini anlama ve kullanma eksikliği Yüz ifadesinin ve sözel olmayan […]

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU

DİL BOZUKLUKLARI: (A):Dili öğrenme ve kullanma ileilgili problemlerdir 1.Sözcük dağarcığının azlığı (sözcük bilgisi ve kullanımı bağlamında). 2.Cümle yapılarının sınırlığı(sözcükleri ve sözcük eklerini, dilbilgisi kurallarına göre cümle oluşturmak üzere yan yana getirme yeterliği bağlamında). 3.Söylem bozuklukları (bir konuyu ya da bir dizi olayı anlatırken ya da konuşma sırasında sözcük dağarcığını kullanma ve cümleleri bir birine bağlama […]

NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR

DSM 5’E GÖRE NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR Anlıksal (Entellektüel)Yetiyitimleri İletişim Bozuklukları Otizm Açılımı Kapsamında Bozukluk Dikkat Eksikliği/Aşırı Hareketlilik Bozukluğu Özgül Öğrenme Bozukluğu Devinsel (motor) Bozukluklar Diğer Nörogelişimsel Bozukluklar   Anlıksal (Entellektüel)Yetiyitimleri , ICD-11’in anlıksal gelişimsel bozukluk tanısı ile eşdeğer bir terimdir. Birleşik Devletler ‘ de tüzük zeka geriliği terimini anlıksal yetiyitimi ile değiştirmiştir. •Kodlama notu: Anlıksal yetiyitimi […]

SİNİR SİSTEMİ

İnsanlar da sinir sistemi Merkezi ve periferik sinir sistemi olarak 2 ye ayrılır. Periferik sistem de otonom ve somatik olarak ikiye ayrılır. Somatik sistem: duyusal bilgilerin iletilmesnden ve istemli hareketlerden sorumludur. Otonom sinir sistemi: Visseral sinir sistemi olarak da bilinir. Otonom sistem kan akışı, kalp atışı, sindirim ve solunum gibi istemsiz vücut fonksiyonlarını düzenlemekten sorumlu […]

Ücretsiz Ön Görüşme