Pamukkale / Denizli

Mehmetçik Mah. 2622 Sk. No:2 Daire: 3 Altınyaprak Apartman

Cinsel İşlev Bozuklukları

Cinsel işlev bozuklukları, birliktelik sırasında görülüp hayatın çeşitli evrelerini etkileyebilen sorunlardır. Erkek ve kadınlar, ideal şartlar oluştuğunda cinsellik eğilimi gösterir. Haz beklentisi, doğadaki birçok canlının ortak noktasıdır. Karşı cinse ilgi, üreme içgüdüsüyle bağlantılıdır.  Tür devamlılığı, üremeyi zorunlu kılar. Birçok hayvanın belli dönemlerde üremesi, yok olma tehlikesine karşı genetik bir reaksiyondur. İnsanlar, tür devamlılığı ve zevk […]

Hipomani Nedir?

Hipomani, aşırı heyecan ve dışa dönüklükle karakterize bir sorundur. Duyguların ölçüsüzlüğü tutarsız davranışlara sebep olur. Hipomanik bireyler atılgan, mutlu, enerjik görünür. İç dünyalarına huzursuzluk, kaygı ve korku hakim olabilir. Karamsar hislerin dışa vurumuyla enerjik hareketler birbirini izler.  Kontrolsüz heyecan, iyi ve kötü duygulara zemin oluşturur. Değişken hisler, yoğun tepkilerle bütündür. Atak sıklığı bireyler arasında farklıdır. […]

Cinsel Bağımlılık Nedir?

Cinsel bağımlılık, istek ve fantezilerin rutin hayatı etkileyecek seviyeye ulaşmasıdır. Erkeklerde satiriasis, kadınlarda nemfomani adıyla bilinir. Kontrol edilemeyen dürtüler dışlanmaya sebep olabilir. Aşırı cinsel davranış, toplumumuzda kabul görmeyen ve kötü yorumlanan bir durumdur. Genelgeçer kurallar, bağımlılığı şiddetlendirebilir. Sorunun nedenleri ve sonuçları çoğunlukla psikolojiktir.  Birey, hayatını iyileştirmek için zevk aldığı faaliyetlere yönelir. Hoşlantıların cinsel dürtüyle şekillenmesi […]

NLP Nedir?

NLP (Neuro Lingiustic Programming), beyin dil programlaması demektir. Metot, Richard Bandler ve John Grinder tarafından 1975’te ortaya atılmıştır. Amerikan psikologlar, The  Structure of Magic I kitabında tekniği tanıtmıştır. Bilimselliği tartışmalı olan yöntem, nörolojik kodlamalarla psikolojik sorunların çözülebileceğini savunur.  Nöronlar, uyaranların algılanmasında ve doğru tepki oluşturulmasında etkindir. Algılama hassasiyeti çeşitli kabuller yaratır. Psikolojik sorunların temelinde algı […]

Çocuklarda ve Yetişkinlerde Bağlanma Stilleri

Bağlanma stilleri, yaş gruplarında farklılık gösteren eğilimler bütünüdür. Kişinin güven hissetmek için birilerine duyduğu aidiyeti tanımlar. İnsan sosyal bir varlık olduğundan, yaşayabilmesi çevresel faktörlere bağlıdır. Bebeklikte başlayan ait olma isteği, hayatın her aşamasında görülebilir. Çocuk ve yetişkinlerin bağlanma tarzları farklıdır.  Çocuklarda Bağlanma Stilleri  Çocuklarda bağlanma stilleri, ailenin bir parçası olmaya yöneliktir. Çocuk, yetişkinlerle arasındaki fiziksel […]

Ölüm Korkusu Nedir?

Ölüm korkusu, hayatta kalma içgüdüsüyle ilişkili olan doğal bir duygudur. İnsanlar ve hayvanlar, değişik seviyelerde bu duyguya sahip olabilir. İçgüdüler, beynin verdiği talimatlarla şekillenir. Bilgi ve tecrübe, tehlikelerden kaçmak için kullanılır. Ölümü düşünüp korkan birine hasta demek doğru sayılmaz.  Amerikan Psikolog Abraham Maslow’un 1943’te hazırladığı ihtiyaç piramidi, ölme korkusunu anlamada işlevseldir. Piramit beş katmanlıdır. Tabandan […]

Sigarayı Kolay Bırakma Yolları

Sigarayı kolay bırakma yolları hayat tarzını değiştirmekle başlar. Bağımlılık, problemleri azalttığı düşünülen şeylere aşırı ilgi gösterme durumudur. Birçok sorunla karşılaştığınızı ve ancak sigarayla rahatlayabildiğinizi düşünüyorsanız, sıkıntıları analiz etmelisiniz. Bağımlılığın psikolojik evresini çözümlemek, verimlilik sunabilir. Sorun edilebilecek şeylerle karşılaşmak kaçınılmazdır. İstenmeyen hallerin sigara tüketimiyle ilişkisi, dopamin hormonuna duyulan ihtiyaçtır. Mutlu olmak ve keyif almak, sigara isteğini azaltabilir. […]

Psikolojik Mide Bulantısı Neden Olur?

Psikolojik mide bulantısı, fizyolojik bulantılardan farklı olarak duygusal sebeplere dayanır. Adrenalin hormonundaki değişimler, vücudu etkileyebilir. Heyecan, korku, üzüntü, nadiren sevinç hallerinde bulantı hissedilebilir. Bulantının yaygın sebebi, mide duvarını koruyan mukusla, sindirimi sağlayan asidin uyumsuzluğudur.  Psikolojik bulantı çoğunlukla karın ağrısı, idrar sıkışıklığı, ishal ve yeme rutinindeki değişimlerle bütündür. Bulantı hastalık olmayıp, sindirim sistemindeki değişimi haber veren […]

ENÜREZİS NEDİR?

Enürezis (EN) DSM-V tanı ölçütlerine göre; 5 yaşından büyük çocukların, uyku sırasında ya da gündüz tekrarlayıcı nitelikte, istemsiz idrar kaçırması, Bu davranışın üç ay süre ile en az haftada iki kez ortaya çıkması, okul ya da sosyal yaşantı ile ilgili bir sıkıntı nedeni olması ve durumun tıbbi bir hastalığa bağlı olmaması olarak tanımlanır. Enürezis Türleri […]

Sosyal Fobi

Temelde kişinin başkaları tarafından gözetlenme, yargılanma ve toplum içinde küçük düşme korkusudur. Literatürde Sosyal Anksiyete Bozukluğu ya da Toplumsal Kaygı Bozukluğu olarak da geçmektedir. Kişide başlıca; küçük düşme, dışlanma, kırıcı eleştiriye maruz kalma, insanları kırmaktan korkma ve bu korkularının başkaları tarafından anlaşılmasından çekinme şeklinde görülmektedir. Sosyal Fobinin başlıca çeşitleri Özgül sosyal fobi, yaygın sosyal fobi […]

Ücretsiz Ön Görüşme