Pamukkale / Denizli

Mehmetçik Mah. 2622 Sk. No:2 Daire: 3 Altınyaprak Apartman

Kültürel Farklılıklardan Kaynaklanan Çatışmalar:

 

 1. Kültür Nedir?

 • “En geniş anlamıyla kültür, bir toplumu ya da toplumsal bir grubu tanımlayan belirgin maddi, manevi, zihinsel ve duygusal özelliklerin bileşiminden oluşan bir bütün ve sadece bilim ve edebiyatı değil, aynı zamanda yaşam biçimlerini, insanın temel haklarını, değer yargılarını, geleneklerini ve inançlarını da kapsayan bir olgu”dur (UNESCO, 1982)
 • Tarihsel gelişimde kültür kelimesinin üç kullanımı dikkat çekmektedir. Birincisi XVIII. yüzyıldan itibaren zihinsel, manevi ve estetik gelişime ilişkin genel bir süreci anlatan kültür; ikincisi özel ya da genel biçimde kullanılsın bireyin, toplulukların ya da toplumun yaşam biçimini anlatan kültür ve üçüncüsü düşünsel ve sanatsal etkinliğin ürünleri anlamında kullanılan kültürdür.

 

 1. Kültürel Çeşitlilik Nedir?

 

 • Kültürel çeşitlilik, belirli bir bölgedeki veya bir bütün olarak dünyadaki kültürlerin çeşitliliğidir.
 • Bir bölge veya toplumdaki kültürel çeşitliliğin derecesi, farklı etnik ve kültürel geçmişlerden gelen insanların mevcudiyet derecesinden elde edilebilir.
 • Farklı değerler & inançlar,

Toplumsal ayrımcılık ve ön yargı,

Siyasi Faktörler,

Geçmişteki çatışmalar,

Kültürel kimliğe olan bağlılık…

 

 1. Diğer Kültürleri Nasıl Algılarız?

 

 • Önyargılar ve stereotipler, farklı kültürleri yanlış veya sınırlayıcı bir şekilde algılamanıza neden olabilmektedir.
 • Bu önyargıları sosyal öğrenme yoluyla ve toplumsal normlar sayesinde küçüklükten itibaren öğrenmekteyiz…
 • Sosyal Öğrenme:

  Sosyal öğrenme, bireylerin başkalarının deneyimlerinden, bilgilerinden, davranışlarından ve çevrelerinden öğrenme sürecini ifade eder.

 • Toplumsal Norm:

  Kişinin toplumun kabul ettiği davranışları içselleştirmesi, bu davranışlara uyması ve toplumun değerlerine ve beklentilerine uygun bir şekilde davranmaya çalışması anlamına gelir.

 • Önyargı Örnekleri:

 • ) Genelleme Önyargısı

  : Belirli bir kültür veya etnik grup hakkında genellemelerde bulunmak. Örneğin, “Bütün Müslümanlar teröristtir” gibi genellemeler.

 • ) Ötekileştirme Önyargısı:

  Kendi kültürünüzü diğerlerine üstün veya daha iyi olarak görmek, diğer kültürleri küçümseme.

 • ) Korku ve İçe Kapanma Önyargısı:

  Bilinmeyene veya farklılığa karşı korku.

 • ) Stereotiplere Dayalı Önyargılar:

  Belirli bir etnik gruba veya kültüre ait olanlar hakkında medyadan veya toplumdan öğrenilen sınırlayıcı inançlar.

 • ) Dil ve İletişim Önyargısı:

  Farklı bir dil konuşan insanlara veya iletişim stillerine karşı önyargılar.

 1. Kültürel kimliklerin çatışması ve psikolojik etkileri:

 • Kültürel Kimlik:

  Bu kimlik, bir kişinin kendini ait hissettiği kültürel grup veya gruplara dair algılarını ve ilişkilerini yansıtır.

 • Bireyin kendini ait hissettiği kültürel grup veya gruplara yönelik aidiyet duygusu, kültürel kimliğin önemli bileşenidir. Bu aidiyet duygusu, bireyin kimlik duygusunu güçlendirir.
 • Farklı kültürel gruplar arasındaki kimlik farklılıkları “biz ve onlar” ayrımını artırarak çatışmaya yol açabilir. Bu ayrım, ötekini dışlayıcı veya tehdit olarak algılama eğilimine neden olabilir. 

A.) Kültürel Çatışma Örneği: Etnik Ayrımcılık ve Ayrımcı Politikalar

Psikolojik Etki: Kendine Saygı Kaybı

Örnek: Etnik bir grup, ayrımcı politikalara maruz kaldığında, bireyler özsaygılarını kaybedebilirler.

 

B.) Kültürel Çatışma Örneği: Göçmen Kimliği Çatışması

Psikolojik Etki: Depresyon

Örnek: Bir kişi veya bir grup göçmen olarak yeni bir ülkede yaşamaya başlar. Yeni kültürel kimliği ile eski kimliği arasındaki çatışma, bireylerde özsaygı kaybına ve kimlik karmaşasına neden olabilir. Ayrıca, yeni ülkede ayrımcılık veya dışlanma yaşayan göçmenler, bu durumdan kaynaklanan stres ve izolasyon nedeniyle depresyon riski altında olabilirler.

 

 1. İlişkilerde Kültürel Farklılıklar…

 • İletişim Problemleri:

  İletişim zorlukları, partnerler arasındaki anlayış ve empati eksikliğine yol açabilir. İletişim sorunları, sürekli olarak yanlış anlamalara ve çatışmalara neden olabilir, bu da ilişkide gerilimi artırabilir.

 • Değerler ve İnançlar:

  Değerler ve inançlar arasındaki farklılıklar, partnerler arasında sürtüşmelere neden olabilir. İlişkide bu tür farklılıkların ele alınmaması, çatışmalara ve kopmalara yol açabilir.

 • Aile ve Toplum Baskısı:

  Aile ve toplum baskısı, partnerlerin ilişkilerini etkileyebilir. Partnerler, ailelerinin veya toplumun beklentileri nedeniyle stres yaşayabilirler ve bu da ilişkide gerginliğe yol açabilir.

 • Kimlik ve Aidiyet Sorunları:

  Kimlik ve aidiyet sorunları, partnerlerin kendi kimliklerini ve ilişkideki rollerini sorgulamalarına neden olabilir. Bu, güvensizlik, kaygı ve ilişkisel sorunlara yol açabilir.

 • Önyargı ve Stereotipler:

  Önyargılar ve stereotipler, partnerler arasındaki güvensizlik ve psikolojik gerilimi artırabilir. Bu, sağlıklı bir ilişkinin gelişmesini engelleyebilir.

 • Duygusal Uyum Sorunları:

  Duygusal tatminsizlik, ilişki memnuniyetsizliği ve çatışmalara yol açabilir. Partnerlerin duygusal ihtiyaçlarının karşılanmaması, ilişkide çatışmalara neden olabilir.

 • İş ve Kariyer Farklılıkları:

  İş ve kariyerle ilgili normlar arasındaki çatışmalar, partnerlerin zamanlarını birlikte geçirme veya iş-özel hayat dengesini bulma konusunda zorluk yaşamalarına neden olabilir. Bu da ilişkisel gerginliğe yol açabilir.

ÜMMÜ PELİN KELLECİ

0 0 Puanlar
Puanlayın
Ücretsiz Ön Görüşme
0
Düşüncelerinizi çok isterim, lütfen yorum yapın.x