Pamukkale / Denizli

Mehmetçik Mah. 2622 Sk. No:2 Daire: 3 Altınyaprak Apartman

OTİZM

OTİZM AÇILIMI KAPSAMINDA BOZUKLUK dsmdeki belirtileri

Olağandışı toplumsal yaklaşım ve karşılıklı konuşamama,

İlgilerini, duygularını paylaşamama,

Toplumsal etkileşimi başlatamama ya da toplumsal etkileşime girememe,

Toplumsal-duygusal karşılıklılık eksikliği,

Sözel ve sözel olmayan bütünsel iletişim yetersizliği,

Göz iletişimi ve beden dilinde olağan dışılıklar ya da el – kol hareketlerini anlama ve kullanma eksikliği

Yüz ifadesinin ve sözel olmayan iletişimin hiç olmaması,

Toplumsal etkileşim için kullanılan sözel olmayan iletişim davranışlarında eksiklikler,

Değişik toplumsal ortamlara göre davranışlarını ayarlama güçlükleri,

Hayali oyunu paylaşma ya da arkadaş edinme güçlükleri,

Akranlarına ilgi göstermeme,

Akranlarıyla etkileşim kurma, etkileşimlerini sürdürme ve ilişkilerini anlama eksiklikleri

  1. Sınırlı yineleyici davranışlar

BASMAKALIP YA DA YİNELEYİCİ DEVİNSEL EYLEMLER, NESNE KULLANIMII YA DA KONUŞMA

Aynılık konusunda direnme, sıradanlık  dışına çıkmama, törensel sözel ya da sözel olmayan davranışlar

ileri derecede kısıtlı , değişkenlik göstermeyen ilgi alanları (örn. nesnelere aşırı bağlanma)

çok yüksek ya da düşük düzeyde tepki verme

  1. erken gelişim döneminde başlamış olmalı
  2. işlevsellik düşer.E. herhengi bir bozuklukla daha iyi ifade edilemez.

NOT: DSM 4, Otistik bozukluk, asperger bozukluğu ya da başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk kesin tanısı almış olan kişilere otizim açılımı açılımı kapsamında bozukluk tanısı konmalıır. Toplumsal iletişimde belirgin eksikliği olan ancak belirtileri , otizim açılımı kpasamında bozukluk için başka türlü tanı ölçütlerini karşılamayan kişiler, toplumsal iletişm bouklluğu açısından değerlendirilmelidir.

varsa değerlendiriniz:

Eşlik eden anısal bozukluk olan ya da olmayan

eşlik eden dil boxukluğu olan ya da olmayan

bilinen bir sağlık durumuyla olan

nörogeliişimsel, ruhsal ya da davanışsal bozuklular

katatoni ile giden

Elif CAN Rumeysa DOĞAN

0 0 Puanlar
Puanlayın
Ücretsiz Ön Görüşme
0
Düşüncelerinizi çok isterim, lütfen yorum yapın.x