Pamukkale / Denizli

Mehmetçik Mah. 2622 Sk. No:2 Daire: 3 Altınyaprak Apartman

ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUĞU ve DEVİNİMSEL (MOTOR) BOZUKLUKLARI

ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUĞU

Yanlış ya da yavaş sözcük okuma

Okuduğunu anlamada güçlük çekme

Harf yazma veya söylemede güçlük çekme

Yazılı anlatımda güçlük yaşama

Hesap yapabilme ve sayı algısında güçlük yaşama

Akıl yürütebilmede güçlük çekme gibi belirtilerin en az altı ay süreyle devam etmesi gerektiği belirtilmiştir

Okul becerilerinin bireyin kronolojik yaşının ölçülebilir ve önemli derecede altında olması

İş yada okul ile ilgili günlük yaşam becerilerinin etkilenmesi

Bu durumun zihinsel yetersizlik, diğer ruhsal bozukluklar, toplumsal güçlükler, okulda kullanılan dili tam bilememe, eğitsel yönergelerin eksikliği gibi durumlarla açıklanamaması

Öğrenme Güçlüğü Üç Alt Başlıkta Ele Alınmıştır:

Okuma güçlüğü (disleksi): Sözcükleri doğru okuyamama, okuduğunu anlayabilmede güçlük

çekme, okuma hızı ve akıcılığında zorlanmalar

Yazılı anlatım güçlüğü (Disgrafi): Sözcükleri harflere ayırmada ve yazmada, dilbilgisi kurallarına

uyma ve noktalama işaretlerini doğru bir şekilde kullanabilmede, yazılı anlatımı açık ve düzenli

bir şekilde yerine getirebilmede zorluklar

Matematik güçlüğü (diskalkuli): Sayı algısı, aritmetik kuralların ezberlenmesi, doğru bir şekilde

sayısal akıl yürütebilme, doğru ve hızlı hesap yapabilmede zorluk yaşaması

DEVİNSEL (MOTOR) BOZUKLUKLAR

1-GELİŞİMSEL EŞGÜDÜM BOZUKLUĞU

A)Eşgüdümlü koordine devinim becerileri edinme ve kullanma düzeyi,kişinin zamandizinsel (kronolojik) yaşı ve bu becerileri öğrenme ve kullanma olanağı gözönünde bulunduruluğunda ,beklenenin önemli ölçüde altındadır. Bu güçlükler,sakarlığın (örn nesnelerin elinden düşürme yada nesnelere çarpma) yanı sıra yavaşlık ve devinim becerilerinde( örn nesne yaklama,makas ya da çatal-bıçak kullanma,el yazısı yazma bisiklet sürme ya da spor etkinliklerine katılma) yetersizlikle kendini gösterir.

  1. B) A tanı ölçütünde sözü edilen devinim becerisi eksikliğizamandizinsel yasa uygun günlük yaşam etkinliklerini (örn kendine bakım kendi kendine yetebilme) sürekli olarak bozar ve eğitim/okul üretkenliğini,uğraşı ve işle ilgili etkinlikleri,boş zaman ve oyun etkinliklerini etkiler.
  2. C) Belirtiler erken gelişim dönemlerinden itibaren vardır.
  3. D) Devinim becerisi eksiklikleri,anlıksal yetersizlik (Mental Retardasyon) ya da görme bozukluğu ile daha iyi açıklanamaz

2- BASMAKALIP DEVİNİM BOZUKLUĞU

A-Yineleyici, işlevsel görünse de amaçsız olan devinimlerdir(örn el sıkma yada el sallama,gövdesini sallama,başına vurma,kendini ısırma,kendine vurma)

B-Yineleyici devinimler,toplumsal,eğitsel ve diğer alanlardaki işlevselliği bozar ve kendi yaralama ile sonuçlanabilir.

C-Başlangıç erken gelişimsel dönemdedir.

D-Yineleyici devinimler birmaddenin yada nörolojik durumun fiyolojik etkilerine bağlanamaz ve başka bir nörogelişimsel bozukluk yada ruhsal bozuklukla örn( saç koparma bozukluğu,takıntı zorlantı bozukluğu) daha iyi açıklanamaz.

3- İSTENÇDIŞI DEVİNİM (TİK) BOZUKLUKLARI

Tik, birden ortaya çıkan, hızlı, yineleyici, düzensiz devinimler ve ses çıkarmalardır

Tourette Bozukluğu

  1. A) Eşzamanlı olmaları gerekmese de hastalığın gidişi sırasında bir zaman hem çoğul devinsel hem de bir ya da daha çok sesle ilgili istençdışı devinim (tik) olmuştur
  2. B) İstençdışı devinimlerin sıklığı artıp azalabilir ancak ilk başladığından beri, bir yıkdan uzun sürmüştür.
  3. C) 18 yaşından önce başlamıştır
  4. D) Bir maddenin ya da başka bir sağlık durumunun fizyolojiyle ilgili etkilerine bağlanamaz.

Bu bozukluk sadece sesle ya da sadece devinsel ilerleyebilmektedir.

Rumeysa DOĞAN  Elif CAN

0 0 Puanlar
Puanlayın
Ücretsiz Ön Görüşme
0
Düşüncelerinizi çok isterim, lütfen yorum yapın.x