Pamukkale / Denizli

Mehmetçik Mah. 2622 Sk. No:2 Daire: 3 Altınyaprak Apartman

H. KOHUT ve TERAPİ YAKLAŞIMI

Empati ve Terapötik İlişki: Kohut’un Terapi Yaklaşımında Önemi

Heinz Kohut’un terapi yaklaşımı, benlik psikolojisi kuramına dayanır. Bu yaklaşım, insanın duygusal ihtiyaçlarını ve benlik yapısını merkeze alır. Benlik psikolojisi, insanın kendini algılayışını, benlik bütünlüğünü ve kişilik gelişimini anlamaya odaklanır.

  1. Empati Kavramı ve Tanımı

Empati, terapistin hastanın duygusal deneyimlerini anlama ve onun yerine kendisini koyma yeteneğidir. Kohut’un terapi yaklaşımında, terapistin empati kurması, hastanın duygusal ihtiyaçlarının tanınması ve desteklenmesi açısından temel bir rol oynar.

  1. Empatinin Rolü

Hastanın Duygusal Deneyimlerini Anlama:

Terapist, hastanın duygusal deneyimlerini anlamak için empati kurar. Bu, hastanın kendisini anlaşılmış ve kabul edilmiş hissetmesine yardımcı olur.

Güven ve İlişkiyi Güçlendirme:

Empati, terapist ve hasta arasında güvenli ve destekleyici bir ilişkinin gelişmesini sağlar. Hastanın terapötik ortamda duygusal olarak güvende hissetmesi, terapötik dönüşüm için önemlidir.

  1. Terapötik İlişki Oluşturma

Güvenli ve Destekleyici Ortam:

Terapist, hastayla birlikte güvenli ve destekleyici bir terapötik ortam oluşturur. Bu ortamda, hastanın duygusal ifadeleri serbestçe paylaşması teşvik edilir.

Duygusal İfade ve İletişim:

Terapist, hastanın duygusal ifadelerine dikkatle kulak verir ve onu anlama çabası içine girer. Bu, hastanın duygusal deneyimlerini ifade etme ve paylaşma konusunda cesaretlendirir.

  1. Terapistin Rolü ve Becerileri

Empatik Dinleme:

Terapist, hastanın duygusal deneyimlerini dikkatle dinler ve onunla empati kurar. Bu, hastanın kendisini anlaşılmış ve değerli hissetmesine katkıda bulunur.

Doğrulama ve Onaylama:

Terapist, hastanın duygusal deneyimlerini doğrulama ve onaylama becerisine sahiptir. Bu, hastanın duygusal deneyimlerini kabul etmesine ve içsel dönüşüm için adım atmasına yardımcı olur.

  1. Terapötik İlişkinin Güçlendirici Etkileri

Duygusal İyilik Hâli:

Terapötik ilişki, hastanın duygusal iyilik hâlini destekler. Güvenli ve destekleyici bir ortamda, hastanın duygusal yüklerini paylaşması ve işlemesi kolaylaşır.

Kişisel Dönüşüm:

Empatik terapötik ilişki, hastanın kişisel dönüşüm ve büyüme sürecine katkıda bulunur. Hastanın duygusal ihtiyaçlarının tanınması ve desteklenmesi, benlik bütünlüğünün sağlanmasına ve psikolojik iyilik hâlinin artmasına yardımcı olur.

Katılım ve Yapılandırma

Kohut’un terapi sürecinde önem verdiği kavramlardan biri, katılım ve yapılandırmadır. Terapist, hastanın duygusal dünyasına katılarak, onun deneyimlerini anlamaya çalışmalıdır. Bu, hastanın terapistle güvenli bir bağ kurmasını sağlar. Yapılandırma ise, hastanın deneyimlerini anlamlandırmak ve terapi sürecini ilerletmek için kullanılan bir yöntemdir. Terapist, hastanın duygusal deneyimlerini sıralı bir hikâye haline getirerek, onun duygusal iyilik hâlini ve benlik bütünlüğünü destekler.

Zeliha SELİMOĞLU

Sude Sıla TOPUZ

0 0 Puanlar
Puanlayın
Ücretsiz Ön Görüşme
0
Düşüncelerinizi çok isterim, lütfen yorum yapın.x