Pamukkale / Denizli

Mehmetçik Mah. 2622 Sk. No:2 Daire: 3 Altınyaprak Apartman

HEINZ KOHUT ve NARSİZM

Heinz Kohut Kimdir?

Heinz Kohut, 3 Mayıs 1913’te Viyana’da doğmuş, Avusturyalı-Amerikalı bir psikanalisttir. Psikanalizdeki katkılarıyla tanınan önemli bir figürdür. Kohut, Nazi Almanyası’nın yükselişi sırasında Viyana Psikanaliz Enstitüsü’nden ayrılarak 1939’da ABD’ye göç etti. Kohut, Amerika Birleşik Devletleri’nde Chicago’da psikanalitik pratiğini sürdürdü ve psikanaliz alanındaki çalışmalarını geliştirdi. Özellikle narsisizm konusundaki çalışmaları ve benlik psikolojisi yaklaşımıyla tanınır. Benlik psikolojisi, Kohut’un psikanalitik kuramının temelini oluşturur. Kohut, insanların duygusal ihtiyaçları, benlik yapıları ve kişilik gelişimleri üzerine odaklanarak, psikanalizdeki geleneksel yaklaşımlara meydan okur. Ona göre, narsisistik ihtiyaçların sağlıklı bir şekilde tatmin edilmesi, bireyin duygusal iyilik hâlini ve benlik bütünlüğünü destekler. Kohut’un terapi yaklaşımı, empati ve narsisistik ihtiyaçların terapötik ilişkide karşılanmasına dayanır. Terapist, hastanın duygusal ihtiyaçlarını anlamalı ve tatmin etmelidir. Empatik bir terapötik ilişki, hastanın duygusal dünyasına derinlemesine dalmayı ve onun deneyimlerini anlamayı içerir. Heinz Kohut, 8 Ekim 1981’de hayatını kaybetmiştir, ancak çalışmaları psikanaliz alanındaki önemini korumaya devam etmektedir. Onun benlik psikolojisi yaklaşımı, psikanalitik kurama önemli bir katkı yapmış ve psikanalitik terapi alanında yeni yöntemlerin geliştirilmesine ilham vermiştir.

Benlik Psikolojisi

Benlik psikolojisi, Heinz Kohut’un psikanalitik kuramının temelini oluşturan bir yaklaşımdır. Kohut, klasik psikanalizdeki yapısal modelin sınırlarını genişleterek, insanların duygusal ihtiyaçları, benlik yapıları ve kişilik gelişimleri üzerine odaklanmıştır. Bu yaklaşım, insanın içsel dünyasını, benlik yapısını ve psikolojik işleyişini anlamaya yöneliktir. Kohut’a göre, insanların temel ihtiyaçları arasında, narsisistik ihtiyaçlar da bulunur. Bu ihtiyaçlar, kişinin kendini sevme, değer verme ve kabul etme kapasitesini yansıtır. Narsisistik benlik yapısı, sağlıklı bir benlik gelişiminin temelini oluşturur. Bu yapının oluşması, bireyin çocukluk döneminde aile ortamında aldığı dikkat, doğrulama ve empati gibi temel ihtiyaçların tatmin edilmesine bağlıdır. Bu şekilde, bireyin kendisini güvende hissetmesi ve sağlıklı ilişkiler kurabilmesi sağlanır. Benlik psikolojisi, kişinin içsel dünyasını anlamaya yönelik bir çerçeve sunar. Kohut’a göre, terapistin hastayla kurduğu empatik ilişki, hastanın narsisistik ihtiyaçlarını karşılamada kilit bir rol oynar. Terapist, hastanın duygusal ihtiyaçlarını anlamalı, kabul etmeli ve onun duygusal dünyasına katılarak, onun duygusal iyilik hâlini desteklemelidir. Benlik psikolojisi, psikanalizdeki geleneksel yapısal modelin sınırlarını genişleterek, insanın duygusal ihtiyaçlarını ve benlik yapısını merkeze alır. Bu yaklaşım, insanın içsel dünyasını anlamak ve terapi sürecini daha etkili hale getirmek için önemli bir çerçeve sunar

Narsistik Benlik Yapısı

Narsistik benlik yapısı, Heinz Kohut’un benlik psikolojisi kuramında önemli bir yer tutar. Kohut’a göre, sağlıklı bir benlik gelişimi için narsisistik ihtiyaçların tatmin edilmesi gereklidir. Bu ihtiyaçlar, bireyin kendini sevme, değer verme ve kabul etme kapasitesini yansıtır. Narsistik benlik yapısının sağlıklı sınırlar içinde olduğunda, bu özellikler kişinin güven ve özsaygı duygusunu artırabilir. Ancak, aşırıya kaçması durumunda, kişinin ilişkilerde ve sosyal yaşamında sorunlar yaşamasına neden olabilir.

Narsistik benlik yapısının temel özellikleri şunlardır:

Kendini Sevgi ve Değer:

Narsistik benlik yapısına sahip bireyler, kendilerini sevme ve değer verme yeteneğine sahiptirler. Kendi yeteneklerini, niteliklerini ve başarılarını takdir ederler. Bu, sağlıklı bir özsaygı ve özdeğer duygusunun temelini oluşturur.

  • Örnek: Bir iş toplantısında kendisine övgüler yağdırılan bir yönetici, bu övgülerle dolu ortamda kendini son derece değerli ve önemli hisseder. Bu övgüler, onun narsistik benlik yapısının güçlü yanlarını destekler ve kendi yeteneklerini takdir etmesini sağlar.

Bağımsızlık ve Özgürlük:

Narsistik benlik yapısına sahip bireyler, bağımsızlık ve özgürlüklerine önem verirler. Kendi düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını özgürce ifade etme gereksinimi duyarlar. Başkalarının beklentilerine veya kısıtlamalarına karşı direnç gösterebilirler.

  • Örnek: Bir narsistik kişilik, bir grup etkinliğinde liderlik pozisyonunda olmayı tercih eder. Grubun düşüncelerine ve fikirlerine açık olmak yerine, kendi fikirlerini dayatmayı ve bağımsız bir şekilde hareket etmeyi tercih eder. Bu, narsistik benlik yapısının bağımsızlık ve özgürlük arayışını yansıtır.

Dikkat ve Doğrulama Arayışı:

Narsistik benlik yapısına sahip bireyler, dikkat ve doğrulama arayışı içindedirler. Başkalarının onayını, takdirini ve hayranlığını kazanmaya çalışırlar. Bu, sosyal ilişkilerde ve profesyonel yaşamda başarı elde etme motivasyonunu artırabilir.

  • Örnek: Bir sosyal medya fenomeni, sürekli olarak beğeni ve takipçi sayısını artırmak için çaba gösterir. Her yeni içerik paylaşımıyla, daha fazla dikkat ve doğrulama arayışı içine girer. Bu dikkat ve doğrulama arayışı, narsistik benlik yapısının belirgin özelliklerinden biridir.

Empati ve İlişki:

Narsistik benlik yapısına sahip bireyler, diğer insanlara karşı empati gösterebilirler, ancak bu empati genellikle kendi duygusal ihtiyaçlarının bir yansıması olabilir. İlişkilerde, başkalarının duygularını anlamak ve onlara destek olmak zor olabilir.

  • Örnek: Bir ilişkide, narsistik bir eş, partnerinin duygusal ihtiyaçlarına ya da endişelerine nadiren dikkat eder. Kendi duygusal ihtiyaçlarını öne çıkarmak ve kendi isteklerini karşılamak için sürekli olarak çaba gösterir. Bu durum, narsistik benlik yapısının empati yeteneği üzerindeki etkisini yansıtır.

Zeliha SELİMOĞLU

Sude Sıla TOPUZ

0 0 Puanlar
Puanlayın
Ücretsiz Ön Görüşme
0
Düşüncelerinizi çok isterim, lütfen yorum yapın.x