Pamukkale / Denizli

Mehmetçik Mah. 2622 Sk. No:2 Daire: 3 Altınyaprak Apartman

NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR

DSM 5’E GÖRE NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR

Anlıksal (Entellektüel)Yetiyitimleri

İletişim Bozuklukları

Otizm Açılımı Kapsamında Bozukluk

Dikkat Eksikliği/Aşırı Hareketlilik Bozukluğu

Özgül Öğrenme Bozukluğu

Devinsel (motor) Bozukluklar

Diğer Nörogelişimsel Bozukluklar

 

Anlıksal (Entellektüel)Yetiyitimleri

, ICD-11’in anlıksal gelişimsel bozukluk tanısı ile eşdeğer bir terimdir. Birleşik Devletler ‘ de tüzük zeka geriliği terimini anlıksal yetiyitimi ile değiştirmiştir. •Kodlama notu: Anlıksal yetiyitimi (anlıksal gelişimsel bozukluk) için ICD-9-CM kodu 319’dur ve ağırlık belirleyicisi göz önünde bulundurulmaksızın bu kod kullanılır. ICD-10-CM kodu ağırlık belirleyicisine göre değişir. O sıradaki ağırlık: •(F70) Ağır olmayan •(F71) Orta derecede •(F72) Ağır •(F73) Çok ağır

(A) hem klinik değerlendirme hem de bireye göre uygulanan, kabul gören bir zeka ölçümü ile doğrulanan, uslamlama (akıl yürütme), sorun çözme, tasarlama, soyut düşünme, yargılama, okulda öğrenme ve deneyimlerinden öğrenme gibi entelektüel işlevlerde eksiklikler; (B) kişisel bağımsızlık ve toplumsal sorumluluk için gelişimsel ve toplumsal–kültürel ölçüleri karşılayamama ile sonuçlanan, uyum işlevselliğinde eksiklikler (C) entelektüel ve uyumsal eksiklikler gelişimsel evre sırasında başlar.

Tanımlanmamış Anlıksal Yetiyitimi (Anlıksal Gelişimsel Bozukluk)     319 (F79)

Bu tanı, beş yaşının üzerindeki kişiler için, anlıksal yetiyitiminin (anlıksal gelişim bozukluğun)derecesi, eşlik eden körlük ya da dilöncesi sağırlık gibi duyusal ya da bedensel bozukluklar, lokomotor yetiyitimi ya da ağır sorunlu davranışların olması ya da eşzamanlı ruhsal bir hastalığın gibi nedenlerle, yerel olarak var olan değerlendirme gereçlerini kullanmak güç ya da olanaksız olduğu zaman kullanılmak üzere tutulan bir tanıdır.Bu tanı ancak çok özel durumlarda kullanılmalı ve belirli bir süre geçtikten sonra yeniden bir değerlendirme yapılmalıdır.

0 0 Puanlar
Puanlayın
Ücretsiz Ön Görüşme
0
Düşüncelerinizi çok isterim, lütfen yorum yapın.x