Pamukkale / Denizli

Mehmetçik Mah. 2622 Sk. No:2 Daire: 3 Altınyaprak Apartman

FRAGMANTASYON ANKSİYETESİ (PARÇALANMA KAYGISI)

Frangmantasyon anksiyetesi, bireyin içsel denge ve bütünlüğünü kaybettiği, kendisini parçalanmış ve dağınık hissettiği bir durumdur. Bu terim, ilk olarak psikanalist Margaret Mahler tarafından bebeklik dönemindeki ayrılma ve bağımsızlık çabalarının sonucu olarak ortaya çıkan duygusal ve zihinsel bir durumu tanımlamak için kullanılmıştır. Mahler, bebeklerin annelerinden ayrılma sürecinde yaşadıkları kaygı ve belirsizliklerin, kendilik bütünlüğünü ve duygusal güvenlerini […]

ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUĞU ve DEVİNİMSEL (MOTOR) BOZUKLUKLARI

ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUĞU Yanlış ya da yavaş sözcük okuma Okuduğunu anlamada güçlük çekme Harf yazma veya söylemede güçlük çekme Yazılı anlatımda güçlük yaşama Hesap yapabilme ve sayı algısında güçlük yaşama Akıl yürütebilmede güçlük çekme gibi belirtilerin en az altı ay süreyle devam etmesi gerektiği belirtilmiştir Okul becerilerinin bireyin kronolojik yaşının ölçülebilir ve önemli derecede altında […]

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUKLUĞU

  A- Aşağıdakilerden ( 1) ya da ( 2) vardır: 1- Aşağıdaki dikkatsizlik semptomlarından altısı ( ya da daha fazlası) en az 6 ay süreyle , uyumsuzluk doğrucu ve gelişim düzeyine göre aykırı bir derecede sürmüştür: a-Çoğu zaman dikkatini ayrıntılara veremez ya da okul ödevlerinde , işlerinde ya da diğer etkinliklerinde dikkatsizce hatalar yapar. b-Çoğu […]

OTİZM

OTİZM AÇILIMI KAPSAMINDA BOZUKLUK dsmdeki belirtileri Olağandışı toplumsal yaklaşım ve karşılıklı konuşamama, İlgilerini, duygularını paylaşamama, Toplumsal etkileşimi başlatamama ya da toplumsal etkileşime girememe, Toplumsal-duygusal karşılıklılık eksikliği, Sözel ve sözel olmayan bütünsel iletişim yetersizliği, Göz iletişimi ve beden dilinde olağan dışılıklar ya da el – kol hareketlerini anlama ve kullanma eksikliği Yüz ifadesinin ve sözel olmayan […]

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU

DİL BOZUKLUKLARI: (A):Dili öğrenme ve kullanma ileilgili problemlerdir 1.Sözcük dağarcığının azlığı (sözcük bilgisi ve kullanımı bağlamında). 2.Cümle yapılarının sınırlığı(sözcükleri ve sözcük eklerini, dilbilgisi kurallarına göre cümle oluşturmak üzere yan yana getirme yeterliği bağlamında). 3.Söylem bozuklukları (bir konuyu ya da bir dizi olayı anlatırken ya da konuşma sırasında sözcük dağarcığını kullanma ve cümleleri bir birine bağlama […]

NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR

DSM 5’E GÖRE NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR Anlıksal (Entellektüel)Yetiyitimleri İletişim Bozuklukları Otizm Açılımı Kapsamında Bozukluk Dikkat Eksikliği/Aşırı Hareketlilik Bozukluğu Özgül Öğrenme Bozukluğu Devinsel (motor) Bozukluklar Diğer Nörogelişimsel Bozukluklar   Anlıksal (Entellektüel)Yetiyitimleri , ICD-11’in anlıksal gelişimsel bozukluk tanısı ile eşdeğer bir terimdir. Birleşik Devletler ‘ de tüzük zeka geriliği terimini anlıksal yetiyitimi ile değiştirmiştir. •Kodlama notu: Anlıksal yetiyitimi […]

SİNİR SİSTEMİ

İnsanlar da sinir sistemi Merkezi ve periferik sinir sistemi olarak 2 ye ayrılır. Periferik sistem de otonom ve somatik olarak ikiye ayrılır. Somatik sistem: duyusal bilgilerin iletilmesnden ve istemli hareketlerden sorumludur. Otonom sinir sistemi: Visseral sinir sistemi olarak da bilinir. Otonom sistem kan akışı, kalp atışı, sindirim ve solunum gibi istemsiz vücut fonksiyonlarını düzenlemekten sorumlu […]

NÖROGELİŞİM

Sağ ve Sol Beyin Bedendeki bütün süreçlerin en üst kontrol merkezi olan beynimizin sağ tarafı bedenin sol tarafını, sol tarafı ise bedenin sağ tarafını kontrol eder. Bu yüzden, sağ elinizle bir şey yaparken beyninizin sol yarısı; tersi durumda da sağ yarısı faaliyete geçer. Sol beyin yarısı, insanların büyük çoğunluğunda rutin hareketlerin hızlı ve bilinçsiz şekilde […]

AGORAFOBİDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

Agorafobi hastalarını tedavi etmek için de kullanılan en yaygın terapi yöntemidir. BDT, agorafobi ile ilişkili çarpık hisleri ve görüşleri anlamanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, çarpık düşünceleri sağlıklı düşüncelerle değiştirerek stresli durumlarda nasıl çalışacağınızı öğretebilir ve hayatınızda kontrol duygusunu yeniden kazanmanıza izin verir. Korkulan durumlarla başa çıkma becerilerini geliştirme: BDT, bireye korktuğu durumlarla nasıl başa çıkabileceğini öğretir. […]

AGORAFOBİ

AGORAFOBİ NEDİR? Agorafobi, insanların kendilerini stresli hissetmelerine neden olabilecek yerlerden yardım bulamayacağı ve kaçamayacağı durumlardan kaçınmasına neden olan bir tür kaygı bozukluğudur. Agorafobili insanlar kendilerini stresli durumda bulduklarında, genellikle hızlı kalp atışı ve bulantı gibi panik atak belirtileri gösterirler. Ayrıca, bu belirtileri, kaygı yaşadıkları ortama girmeden önce de yaşayabilirler. Bazı durumlarda, durum o kadar şiddetli […]

Ücretsiz Ön Görüşme