Pamukkale / Denizli

Mehmetçik Mah. 2622 Sk. No:2 Daire: 3 Altınyaprak Apartman

ŞİZOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU

ŞİZOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR ? Şizoid kişilik bozukluğu, insan ilişkilerine ilgi eksikliği, yalıtılmış bir yaşam tarzı, yalnız yapılan eylem ve etkinlikleri tercih, içe dönüklük, duygusal soğukluk, davranış ve ilişkilerin mekanik ve tekdüze olması ile karakterize kişilik bozukluğudur.   HARRY GUNTRİP’E GÖRE ŞİZOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU TANIMLAMALARI İçe Dönüklük: Dış dünya ile bağ kuramadığı için libidinal enerji iç […]

ÇARPIK DÜŞÜNCELER

Yaşadığımız olaylarda otomatik düşünceler bilinçli olmaksızın ortaya çıkarlar. Çeşitli olaylar sonucu aktif hale gelen sabit inançlarımız otomatik düşünceler üzerinde tetikleyici olur. Daha sonrasında ise bilişsel çarpıtmalara bağlı olan otomatik düşüncelerimiz ortaya çıkar. Bir örnekle açıklayacak olursak; hazırlanmış olduğunuz KPSS sınavı için girdiğiniz bir deneme sınavından düşük bir puan aldığınızı düşünün. Bu olay sonucu “başarısızım” temel […]

Duygu Odaklı Terapi

Duygu Odaklı Terapi bütüncül bir yaklaşımdır. Danışan Odaklı Terapi, Gestalt Terapi ve Varoluşçu terapilerden etkilenmiştir. Duygu Odaklı Terapi ve Duygunun Anlamı Duygu Odaklı Terapi’de ana önerme “Kendinizi olduğunuz gibi kabullenmezseniz dönüşüme uğrayamazsınız.” Bu nedenle danışanlara “Bir yerden ayrılmadan önce oraya varmak gerekir” ya da “Acı veren duygularınla baş edebilmek için öncelikle onları hissetmen gerekir.” denir. […]

AKRAN ZORBALIĞI

AKRAN ZORBALIĞI NEDİR Akran zorbalığı, çocuk ya da ergenin kendi yaş grubundaki arkadaş veya arkadaşlarına sözel, fiziksel ve davranışsal olarak zarar verici davranışlarda bulunmasıdır. Akran zorbalığı bir kişi tarafından uygulanabileceği gibi grup halinde de bir kişiye uygulanabilir. Zorba davranış gösteren ve zorbalığa uğrayan çocuk arasında güç eşitsizliği vardır. Genellikle zorba davranışlar uygulayan çocuk; yaşça daha […]

SINAV KAYGISI

Sınav Kaygısı nedir? Kişinin sınav sonucunda elde edeceğini düşündüğü akademik başarısızlığı genelleyerek bunu kişiliğinin başarısızlığı olarak algılamasından kaynaklanan, dolayısıyla öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasını engelleyen ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı durumudur. Sınav Kaygısı Yaşayan Bir Öğrenci; Acaba sınavı kazanabilecek miyim? Arkadaşlarım kazanır ve ben kazanamaz isem. Yüzüne nasıl bakarım(Aile,eş,dost,akraba) Daha […]

ÖFKE KONTROLÜ

  Öfke Nedir? Nasıl Tanımlanır, Nelerden Kaynaklanır ve Nasıl Farklılaşır? Son derece doğal, evrensel ve insani bir duygusal tepki olan öfke; doyurulmamış isteklere, istenmeyen sonuçlara, karşılanmayan beklentilere karşı verilebilecek yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli, normal bir dönüt olarak karşımıza çıkar. Ancak öfke, kontrol edilmediği veya uygun şekilde ifade edilmediği zaman bireyin kendisine, başkalarına veya çevresine zarar […]

MÜKEMMELLİYETÇİLİK

Mükemmmelliyetçilik Nedir? Yapılması gereken her şeyin kusursuz olmasını istemek ve bunun için kişinin kendi dahil her kaynağı harcamasına meyilli olmasına denir. Mükemmelliyetçilik çoğumuzda görülen ‘en iyi sonucu elde etme’ arzusu ile aynı değildir. Çünkü mükemmeliyetçilik en iyi olmayı istemenin yanı sıra ondan daha iyisinin de yapılmamasının  istenmesini içerir. Mükemmelliyetçilik, tatmin olma ve uyum için gerekli […]

BOŞANMA

İçerikte neler var? Boşanmanın tanımı Boşanmanın istatiksel verileri Boşanma nedenleri Boşanmanın aile üyelerine etkisi Boşanma sürecinde psikolojik destek Boşanma arabuluculuğu   Boşanma   TÜİK Verileri Ne Söylüyor? Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 3,11 ile İzmir oldu. Boşanmaların %32,7’si evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti. Boşanma Nedenleri Makro düzeyde incelendiğinde Küresel çapta yaşanan […]

BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Borderline kişilik Bozukluğu kişinin düşünce ve algılama biçiminde ,insanlara karşı olan duygularında ve ikili ilişkilerinde problemlere yol açan psikiyatrik rahatsızlıktır. Rahatsızlığı tanımlayan ”borderline” kelimesi ‘ sınırda, belirsiz ‘ anlamını taşır. Bunun nedeni borderline kişilik bozukluğunun ilk tanımlandığı dönemde , nevroz ve psikoz olarak adlandırılan iki psikiyatrik durum arasında sınır olarak kabul edilmesidir. Borderline kişilik bozukluğu […]

BAĞLANMA STİLLERİ

BAĞLANMA STİLLERİ Bağlanma, bebek ve ona birincil bakım veren ebeveyni arasında gelişen ve güven duygusunun temelini oluşturan güçlü bir bağdır. Özellikle bebeğin fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının görülmesi, algılanması ve bu ihtiyaçların karşılanması anne ile bebek arasında güven bağı oluşmasını sağlar. Fakat tam tersi durumunda bebeğin ihtiyaçlarının anne tarafından görülmemesi, görülüp ilgisiz kalınması ya da bu […]

Ücretsiz Ön Görüşme